Kontakt

Pavol Podolský-P-Tour
Potočná
909 01 Skalica
mobil: 0915 366 636
tel./fax: 034/65 11 469
e-mail: skalica@dovolenkapodolsky.sk
zodp.vedúca:Ing.Petra Podolská
CK Skalica
Pavol Podolský-P-Tour
Hollého 656
908 41 Šaštín-Stráže
mobil: 0911 264 490
tel./fax: 034/65 80 004
e-mail: sastin@dovolenkapodolsky.sk
zodp.vedúci: Pavol Podolský
CK Šaštín-Stráže
obchodné meno:Pavol Podolský-P-Tour,Hviezdoslavova 5,908 41 Šaštín-Stráže
ičo:37174410
č.Žo-2003/29623/2/LCH
č.živnostenského registra 205-13581

Komentáre sú uzavreté.